Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 31.03.2021 - 30.06.2021
Added on: 31.03.2021

Od Baczyńskiego do Różewicza. Przemiany literatury w Polsce: tradycja, recepcja, perspektywy

Type of the event:
Call for papers

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do współtworzenia numeru tematycznego (3/2021), zatytułowanego: Od Baczyńskiego do Różewicza. Przemiany literatury w Polsce: tradycja, recepcja, perspektywy.

Redaktorzy prowadzący: Dariusz Kulesza (UwB) oraz Tomasz Tomasik (AP).

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2021 roku.

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym: 20 pkt. według aktualnej listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; beneficjentem programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2019 wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 71.46. Na początku 2020 roku aplikujemy do bazy SCOPUS, co przy pomyślnym wyniku procedury aplikacyjnej dostarczy dodatkową korzyść publikującym u nas autorom.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2021 roku, wcześniej, do 15 kwietnia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt.

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili:

- bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

jlawski@wp.pl

d.kulesza@uwb.edu.pl

albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS):

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions


W styczniu 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W październiku tego samego roku minie 100 lat od urodzin Tadeusza Różewicza. W ramach obchodów obu wyjątkowych rocznic przesyłamy Państwu zaproszenie do współtworzenia w 2021 roku kolejnego tomu „Bibliotekarza Podlaskiego”. Baczyński i Różewicz należeli do pokolenia skazanego na konfrontację z II wojną światową. Pierwszy z nich określił arcydzielne optimum bezpośredniej reakcji literatury polskiej na wojenno-okupacyjną katastrofę. Drugi zdeterminował polską poezję powojenną i polski dramat, nadając im nowy kształt na gruzach dotychczasowej literatury. Zależy nam nie tylko na studiach obejmujących wszystkie rodzaje literackie uprawiane przez obu twórców, uwzględniające także prozy i próbę dramatyczną autora Pokolenia. Oczekujemy na prace dotyczące zmian stanu polskiej literatury zachodzących przy udziale Baczyńskiego i Różewicza na styku romantycznej tradycji, dorobku dwudziestolecia międzywojennego, a także teorii oraz praktyki literackiej „Sztuki i Narodu”. Pytamy o sposoby czytania dzieł obu twórców utrwalone (ale czy trwałe?) w opracowaniach Wyki, Kwiatkowskiego, Przybylskiego, ale także Kelery, Puzyny oraz Nycza czy Skrendy. Czekamy na analizy współczesne, przywołujące, weryfikujące, a nawet kontestujące najnowsze metody lektury oraz odwołujące się do zagadnień (pop)kulturalnych. Nie zamierzamy rezygnować z tematów tradycyjnych i zasadniczych, związanych z historią, egzystencją i Bogiem, a także z pytań o miejsce Baczyńskiego i Różewicza w historii polskiej literatury XX i XXI wieku.

Information

Added on:
31 March 2021; 15:11 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 March 2021; 15:18 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.