Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.01.2021 - 10.03.2021
Added on: 05.01.2021

Zaproszenie do współtworzenia numeru tematycznego „Bibliotekarza Podlaskiego” (1/2021) zatytułowanego "Tradycja Norwidowska w kulturze polskiej i powszechnej"

Type of the event:
Call for papers

We wrześniu 2021 roku mija dokładnie dwieście lat od momentu urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów: Cypriana Kamila Norwida. W związku z obchodami tej wyjątkowej rocznicy przesyłamy Państwu zaproszenie do współtworzenia pierwszego w 2021 roku tomu „Bibliotekarza Podlaskiego”, poświęconego właśnie autorowi Promethidiona.

Zależałoby nam nie tylko na studiach nad dziełami i poetycką sylwetką Norwida, ale przede wszystkim nad fenomenem jego obecności i nieobecności w literaturze późniejszych epok, także w kulturze współczesnej. Pytamy więc o to, w jakim wymiarze myśl Norwida można nazwać wciąż żywą, a poetykę jego tekstów inspirującą? Jaką rolę odegrał w procesie kształtowania się literatury polskiej w XIX i XX wieku? Jaki jest jego wpływ na literaturę, w tym poezję, współczesną? Jak określamy dziś idiom twórczy jego poezji, prozy, dramatów, pism estetycznych, krytycznych? Jakie style refleksji literaturoznawczej nad Norwidem – te dawniejsze i najnowsze – godne są dziś pogłębionego namysłu? W jakim stopniu i gdzie przeniknął Norwid do kultur innych niż polska? Jak go dziś wydawać? Oczywiście, szczególnie zależy nam też na współczesnych interpretacjach jego poszczególnych utworów.

Redaktorami prowadzącymi będą: prof. Jarosław Ławski oraz dr Łukasz Zabielski.

Termin nadsyłania tekstów: 10 marca 2021 roku.

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym – 20 pkt. według aktualnej listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; beneficjentem programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2019 wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 71.46. Na początku 2020 roku aplikujemy do bazy SCOPUS, co przy pomyślnym wyniku procedury aplikacyjnej dostarczy dodatkową korzyść publikującym u nas autorom.

Na teksty czekamy do 10 marca 2021 roku, wcześniej, bo do końca stycznia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili:

dr Łukasz Zabielski, Redaktor naczelny „Bibliotekarza Podlaskiego”
prof. Jarosław Ławski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.