Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.04.2017 g.17:00
Added on: 07.04.2017

Spotkanie autorskie z Maciejem Henem

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Szczecin

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie zaprasza na spotkanie autorskie z Maciejem Henem we wtorek 11 kwietnia 2017 o godz. 17.00 (Sala Stefana Flukowskiego).

Maciej Hen (ur.1955 w Warszawie) zadebiutował 11 lat temu powieścią "Według niej" pod pseudonimem Maciej Nawariak, by nie „odcinać kuponów” od nazwiska swego ojca, znakomitego prozaika -  Józefa Hena. Ukończył Wydział Operatorski łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej. Bywał: operatorem filmowym, scenarzystą, fotografem, reżyserem filmów dokumentalnych, dziennikarzem, tłumaczem, muzykiem i aktorem. 

Powieść "Solfatara"  (tytuł, to nazwa uśpionego wulkanu pod Neapolem) ukazała się w 2015 roku nakładem wydawnictwa WAB w serii "Archipelagi" i stała się literackim wydarzeniem. To misternie zbudowana szkatułkowa powieść dziejąca się w XVII wiecznym Neapolu. Osią wydarzeń jest tu historycznie prawdziwe powstanie ludowe. Hen  - jak piszą krytycy -  pokazuje mechanizmy społecznej rewolty, zbiorowego niekontrolowanego szału, którego ofiarą padają przypadkowe ofiary, często Żydzi, pełniący rolę kozła ofiarnego. Hen buduje wciągającą sieć intryg i znakomicie portretuje  postaci kobiet. Dotyka tematu nie tylko rewolucji społecznej, ale miłości i przyjaźni. Sam autor powiedział, że najciekawszym zapachem w tej książce jest dla niego zapach miłości.

W grudniu 2016 roku Maciej Hen za swą powieść otrzymał Nagrodę  im. Cypriana Kamila Norwida - nagrodę Samorządu Województwa Mazowieckiego, ustanowioną przezeń w  2001 roku i przyznawaną corocznie w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

"Solfatara" znalazła się wśród 9 książek polskich autorów, które British Council rekomendował  do przekładu na język angielski.

(z informacji organizatorów)

Information

Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.