Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.11.2017 - 22.11.2017
Added on: 07.10.2017

Zbliżenia: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Konin

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków, pracujących w ramach dyscyplin powiązanych ze sobą w szeroko pojmowanym o bszarze nauk humanistycznych, w szczególności w językoznawstwie (systemowym i stosowanym), translatologii i literaturoznawstwie.

"Zbliżenia" to propozycja wielowątkowej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby pokazać drogi do przekraczania granic we  współczesnej humanistyce. Stąd też zasadne będą referaty o charakterze interdyscyplinarnym.

Planowane są następujące sekcje:

1. Sekcja językoznawcza (językoznawstwo systemowe i stosowane).

2. Sekcja translatologiczna.

3. Sekcja literaturoznawcza.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do 31 października 2017 r.

 

Information

Address:
Centrum Wykładowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Popiełuszki, Konin
Application deadline for participants:
31.10.2017 23:00
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.