Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 08.07.2020
Literature studies

Agony

Journals:
ISSN:
2084-6045

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, który został poświęcony problematyce agonu literackiego.

W numerze wykorzystano tę kategorię do analizy relacji pomiędzy epokami, prądami, a przede wszystkim między pokoleniami twórców i poszczególnymi autorami. Spoglądając przez pryzmat agonu na literaturę różnych narodowości i różnych dekad, badaczki i badacze problematyzują podstawowe dla filologii zagadnienia, takie jak sposób przyswajania i odrzucania „wpływu”, kształtowanie się pisarskiej indywidualności, dialog z tradycją i współczesnością, kryteria oceny dzieł sztuki czy formowanie się naukowych legend i stereotypów. Szczególne miejsce w numerze zajęły artykuły poświęcone wyjątkowemu w polskiej kulturze pojedynkowi romantycznych wieszczów, krytycznie reinterpretujące wciąż żywy sposób myślenia o pierwszej  połowie XIX wieku, zapoczątkowany przez Manfreda Kridla w książce Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza (wyd. 1925). Wszystkie te propozycje badawcze dostarczają odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność literaturoznawstwa kompetytywnego, a przynajmniej prowokują pytania o sens i znaczenie prowadzonych w kulturze pojedynków.

W dziale Pożytki filologiczne jak zwykle prezentujemy także interesujące studia przypadków, które tym razem stawiają w centrum postaci Poggio Braccoliniego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Henryka Sienkiewicza i Wiktora Gomulickiego.

Zapraszamy na stronę pisma, gdzie wszystkie artykuły znajdują się w otwartym dostępie: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/issue/view/35

List of contents

Agony. Od Redakcji POJEDYNEK WIESZCZÓW LESZEK ZWIERZYŃSKI, Wizja mistyczna - wizja poetycka. Sploty późnej poezji Mickiewicza i Słowackiego; EWA HOFFMANN-PIOTROWSKA, Adam Mickiewicz − domniemany czytelnik dramatu "Ksiądz Marek" Słowackiego; MICHAŁ KUZIAK, "Anhelli Słowackiego" − efekt lektury mickiewiczo-logicznej; ANNA RZEPNIEWSKA, „Matka Boska w śmiech parschła”. Agon ukryty?; BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA, Mickiewicz−Słowacki. Estetyczna wartość opozycji; MAGDALENA BĄK, Nienawidzę i kocham. Miejsce Mickiewicza i rola autorytetu w korespondencji Słowackiego; EWA SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Agon i arcydzieło. ["Pan Baron"] Adama Mickiewicza wobec „pokusy poetyckiej a` la Słowacki”; OLAF KRYSOWSKI, Dlaczego Słowacki „pisał Mickiewiczem”? O genezyjskim przesłaniu fragmentu epickiego ["Konrad Wallenrod"]; KAROL SAMSEL, „Bo wajdelotom powiem − że na ciele jesteś kosmaty”. Dekonstrukcja mitów Mickiewiczowskich w ["Wallenrodzie"] Słowackiego; MAŁGORZATA SOKALSKA, U stóp pomników. Kantaty okolicznościowe ku czci Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego; URSZULA MAKOWSKA, Ananas vs jabłko, czyli sława popularna wieszczów; JERZY FIEĆKO, Mickiewicz ukryty za Słowackim? Nota o trój-antagonizmie wieszczów w "Psalmie żalu" Krasińskiego; GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, Strona Słowackiego? Norwid wobec tradycji wieszczów AGONY, SPORY, ANTAGONIZMY... JAN WAWRZYNIEC CZARNECKI, Muzycznoliteracki agon tożsamości: "Konrad Wallenrod"; ANNA SOBIECKA, Spory literackie Michała Bałuckiego; ELŻBIETA FLIS-CZERNIAK, Potęgowanie agonu, czyli o literackim starciu Józefa Albina Herbaczewskiego z Tadeuszem Micińskim; MARTA TOMCZOK, Nieagonistyczny charakter polskich studiów o literaturze Zagłady; DOMINIKA RUSZKIEWICZ, "The Flyting of Dumbar and Kennedie" as an Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon; ANNA GAWARECKA, Tak samo, tylko lepiej? Jana Křesadly potyczki literackie; EWA WRÓBLEWSKA-TROCHIMIUK, Między agonem a antagonizmem. Chorwackie koncepcje idei polityki; ELVIRA GRÖZINGER, War and Peace: The Theme of Conflict in Modern Hebrew Literature of the Last Seventy Years POŻYTKI FILOLOGICZNE MARTA WOJTKOWSKA-MAKSYMIK, O locie z wieży. Historia Poggia Braccioliniego o kardynale Bordeaux i szalbierzu oraz opowieść "O księdzu, co złe wino miał z Facecyi polskich"; JAN POTKAŃSKI, Prekursorzy Rymkiewicza; EWA KOSOWSKA, Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku. Rekonesans; JOANNA ZAJKOWSKA, „Negocjowanie znaczeń” − Gomulicki tłumaczy Niekrasowa

Information

Added on:
8 July 2020; 21:25 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
8 July 2020; 21:25 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.