Polish Studies Bulletin

Person

Adiunkt na Uniwersytecie w Rzymie „Tor Vergata”, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu języka polskiego i przekładu polsko-włoskiego. Zajmuje się tłumaczeniem literackim i specjalistycznym, dwudziestowieczną literaturą polską oraz studiami genderowymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jest autorem dwóch monografii: Il discorso dell’Altro. La (de)costruzione delle identità omosessuali nella narrativa polacca del Novecento (2008) [Dyskurs Innego. (De)konstrukcja tożsamości homoseksualnych w dwudziestowiecznej prozie polskiej] i Le parole e il silenzio. La poesia di Zuzanna Ginczanka e Krystyna Krahelska (2016) [Słowa i milczenie. O poezji Zuzanny Ginczanki i Krystyny Krahelskiej] oraz licznych prac zbiorowych, artykułów, esejów.

Przełożył na język włoski utwory Adama Zagajewskiego, Wiesława Myśliwskiego, Zuzanny Ginczanki, Andrzeja Stasiuka, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Antoniego Libery, Izabeli Filipiak, Łukasza Jarosza, Piotra Pazińskiego, Magdaleny Parys i innych.

Jest również tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Karnym w Rzymie.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma polonistycznego „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” i członkiem redakcji czasopism slawistycznych „eSamizdat” i „Studi Slavistici”.

Współzałożyciel Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów (Associazione Italiana Polonisti, AIP), którego był sekretarzem i członkiem Rady Zarządu. Członek Włoskiego Stowarzyszenia Slawistów (Associazione Italiana degli Slavisti, AIS) i Zespołu Badawczego METE (Mediatori e Traduttori Europei, Europejscy Tłumacze i Mediatorzy).  W 2012 r. został uhonorowany oznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” nadaną przez MKiDN.

Informacje

Address:
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Macroarea di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione, Società, Via Columbia 1, 00133 Rzym , Włochy
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.