Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 26.07.2023

Donne in poesia: o europejski kanon współczesnej poezji kobiet 1989-2022

Participants:
Fields:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na współczesną europejską poezję pisaną przez kobiety od 1989 roku do dnia dzisiejszego, w celu sporządzenia wstępnej mapy, której nadal brakuje w krajowym i międzynarodowym krajobrazie krytycznym. Naukowcy i naukowczynie specjalizujący się w różnych tradycjach językowych i literackich - portugalskiej, hiszpańskiej, włoskiej, greckiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej - zagłębią się w konteksty i kulturowe pola odniesienia w celu wstępnego rozpoznania najważniejszych kobiecych głosów poetyckich i porównają wyniki swoich badań w swoich dziedzinach.

 

Realizowane w ramach projektu badania wpisują się w trwającą w ostatnich dziesięcioleciach dyskusję na temat kanonu (w szczególności kanonu europejskiego) i jego oddziaływania w sferze kultury i edukacji (np. na antologie, historie literatury, serie wydawnicze itp.). Mają na celu dekonstrukcję stereotypów dotyczących obecności pisarstwa kobiet w poezji europejskiej, także poprzez podkreślenie wzajemnych powiązań i przejść (na wszystkich poziomach: od językowego do gatunkowego i językowego, płciowego i tożsamościowego), które determinują jego obecne bogactwo i różnorodność, zarówno w konkretnych kontekstach językowo-narodowych, jak i na szerszym poziomie w kontekście europejskiego polisystemu.

W ramach projektu powstaną m.in.: 

biobibliograficzne zestawienia dotyczące autorek, powiązane z interaktywną mapą geograficzną, która sytuuje poezję kobiet w przestrzeni europejskiej i przedstawia mniejszą/większą obecność aktywnych i uznanych autorek, sieć relacji, obieg dzieł i tłumaczeń;

pogłębione krytyczno-interpretacyjne studium dzieł poetyckich, w szczególności tych, które wciąż są mało rozpoznane; 

publikacja (w otwartym dostępie) opracowań, które przyczyniają się do ponownego przemyślenia kanonu;

promocja spotkań i dyskusji z rozważanymi autorami oraz organizacja wydarzeń upowszechniających ich twórczość (w języku oryginalnym i w tłumaczeniu).

Członkowie zespołu badawczego: Valerio Camarotto, Simone Celani, Carmen Gallo, Camilla Miglio, Oxana Pachlovska, Isabella Tomassetti, Giulia Olga Fasoli, Matteo Iacovella, Francesca Zaccone, Alessandro Niero, Martine Van Geertruijden.

Information

Added on:
26 July 2023; 21:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 July 2023; 11:51 (Mariola Wilczak)

See also

14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

27.11.2018

Projekt TICASS: Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Aby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiają sobie następujące pytania: Jak ludzie w róznych miastach postrzegają i odczytują znaki wizualne, ikony, kody QR, obrazy dziagnostyczne i grafiki cyfrowe? Jak technologie wizualne funkcjonują w róznych miastach, krajach i kontynentach?  

16.11.2023

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka to projekt, którego celem jest zachęcenie studentów kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia do zainteresowania się językiem polskim, polską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej poezji polskiej.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

Celem projektu jest stworzenie analizatora fleksyjnego dla polszczyzny drugiej połowy doby nowopolskiej, co jest wstępnym krokiem dla komputerowej analizy tekstów dawnych. Analizator ten będzie rozpoznawać formy z zachowaniem osobliwości odmiany i pisowni lat 1830-1918. Jego struktura zostanie tak zaprojektowana, by mógł on być podstawą dalszych rozszerzeń o stany wcześniejsze (przede wszystkim o pierwszą połowę doby nowopolskiej). Jednocześnie w ramach projektu, obok analizatora morfologicznego, powstanie nieduży (1 mln segmentów), oznakowany korpus tekstów z lat 1830-1918. Zasób ten zostanie udostępniony wraz z przeszukiwarką według kryteriów fleksyjnych i metatekstowych (periodyzacja próbek, ich przyporządkowanie do podzbiorów stylów funkcjonalnych, składniki opisu bibliograficznego).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.