Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.05.2020 - 15.05.2020
Added on: 03.02.2020

Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym zapraszają na trzecie spotkanie w ramach ogólnopolskiej cyklicznej konferencji naukowej "Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze", która odbędzie się 14 i 15 maja 2020 roku na Wydziale „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w Warszawie. Konferencja będzie poświęcona szeroko pojmowanym sytuacjom granicznym ze szczególnym akcentem na kwestię samobójstwa w kontekście kulturowym.

(informacja organizatorów)

Pierwsza i druga edycja konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem. Celem tej edycji jest, podobnie jak wcześniej, stworzenie przyjaznej przestrzeni do międzyobszarowej dyskusji na temat problemu autodestrukcji i skłonienie wszystkich uczestników, referentów i słuchaczy, do refleksji oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu tak ważnego obszaru współczesnej nauki, jakim jest suicydologia.

Zakres tematyczny:
Wnikliwe zbadanie problemu sytuacji granicznych wymaga interdyscyplinarnego podejścia bazującego na wiedzy z wielu dziedzin nauki – m.in. psychologii, socjologii, kryminologii, medycyny, geografii, antropologii – ale i filozofii, filologii czy kulturoznawstwa, rozpatrujących obecność i znaczenie sytuacji granicznych w tekstach kultury. Dzięki różnym perspektywom możliwa będzie szersza refleksja nad językiem, jakiego używa się do opisywania zachowań autodestrukcyjnych, zarówno w kontekście naukowym, jak i codziennym. Dlatego też zależy nam, aby w konferencji uczestniczyli badacze zajmujący się różnymi dziedzinami współczesnej nauki, abyśmy wspólnie tworzyli przestrzeń sprzyjającą swobodnej wymianie myśli.

Zgłoszenia wystąpień:
Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres e-mailowy, afiliację oraz abstrakt w języku polskim (150-300 słów) prosimy przesłać pod adresem: konf.autodestrukcja@gmail.com do 29 lutego 2020 r.

Information

Address:
Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72, Warszawa
Application deadline for speakers:
29.02.2020
Fee:
200 zł. Udział w charakterze wolnego słuchacza jest bezpłatny.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.