Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.09.2021 - 25.09.2021
Added on: 14.09.2021

Festiwal Nauki w Instytucie Badań Literackich PAN 2021

Type of the event:
Festival
City or town:
Warszawa

W 2021 roku badacze, doktoranci i pracownicy biblioteki z Instytutu Badań Literackich PAN kolejny raz wezmą udział w Festiwalu Nauki, organizowanym w Warszawie od dwudziestu pięciu lat.

Misją realizowaną w ramach Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy. Wyniki badań, ciekawostki dotyczące metod i warsztatu a także arkana codziennej pracy instytucji naukowych przekazywane są w sposób interesujący i przystępny dla odbiorców spoza środowiska naukowego. Ważną grupę docelową stanowią uczniowie – zarówno szkół średnich, jak i podstawowych. Akcent położony jest także na kwestie takie, jak rola nauki we współczesnym świecie, społeczny i etyczny wymiar badań naukowych oraz wpływ ich wyników na rozwój gospodarczy. Ważnym aspektem działań festiwalowych jest możliwość odwiedzenia pracowni, laboratoriów, archiwów i bibliotek, które stanowią przestrzeń codziennej pracy naukowców.

Festiwal Nauki 2021

O historii Warszawskiego Festiwalu Nauki można przeczytać na stronie Festiwalu https://festiwalnauki.edu.pl/20-lat-festiwalu-nauki , który powstał z inicjatywy prof. Davida Shugara, zainspirowanego spotkaniami w ramach Edinburgh Science Festival. We współpracy z Dyrekcją  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) oraz badaczami zainteresowanymi promocją nauki zapoczątkował on działania, dzięki którym 6 grudnia 1996 roku Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk podpisali Porozumienie w sprawie organizacji Festiwalu Nauki. Powołano także Radę Programową.

Szczegółowy program wszystkich spotkań dostępny jest na stronie Festiwalu www.festiwalnauki.edu.pl


Instytut Badań Literackich PAN od wielu lat włącza się w działania prowadzone w ramach Festiwalu Nauki poprzez organizację wykładów, warsztatów, spotkań weekendowych, wycieczek i wystaw. Dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tożsamości naukowej oraz otwartość na nowe perspektywy badawcze i reinterpretacja historii polskiej literatury, będące ważnymi założeniami działalności Instytutu, stanowią także istotne elementy edukacji humanistycznej. W ramach zajęć organizowanych przez pracowników Instytutu w ramach Festiwalu Nauki badacze i autorzy znanych publikacji naukowych, twórcy przodujących założeń teoretycznych oraz kierownicy projektów naukowych i wykładowcy prezentują przedmiot swoich badań uczniom i słuchaczom z innych środowisk. Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych poświęcone są twórczości znanych pisarzy a także najciekawszym zjawiskom kulturowym. Obejmują swoim zakresem zagadnienia, które w edukacji szkolnej stanowią istotne elementy wiedzy polonistycznej, ale nie tylko, tematyka bowiem dotyczy także kwestii z zakresu wiedzy o kulturze i językach nowożytnych. Ważnymi punktami spotkań prowadzonych w IBL PAN są także zajęcia poświęcone humanistyce cyfrowej – istotnej ścieżce badań realizowanych w Instytucie oraz zwiedzanie wnętrz Pałacu Staszica i Biblioteki IBL PAN wraz z przewodnikami, którzy przybliżają historię i specyfikę prowadzonej tam działalności naukowej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach zorganizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN w ramach 25., jubileuszowej edycji Festiwalu Nauki!

Wszystkie spotkana organizowane przez IBL PAN w trybie stacjonarnym odbędą się w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.


PROGRAM

  • 19 września 2021

godz. 11.30

Sala 144, I piętro

Spotkanie otwarte

dr Emilia Kolinko

Dziewczyny i ich dzienniki, czyli co łączy Agnieszkę Osiecką, Irenę Kwiatkowską i Zofię Nałkowską?

Wykład, 75 minut

Tematem wykładu będą dawne i współczesne praktyki prowadzenia dzienników osobistych przez dziewczyny – na przykładzie publikowanych i niepublikowanych źródeł.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/dziewczyny-i-ich-dzienniki-czyli-co-laczy-agnieszke-osiecka-irene-kwiatkowska-i-zofie

  • 20 września 2021

godz. 12.00

Wykład online, 60 minut

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

mgr Patryk Hubar, mgr Agnieszka Karlińska, dr Cezary Rosiński, mgr Barbara Wachek

Wstęp do humanistyki cyfrowej

Czy literatura potrzebuje kodu? Podczas wykładu pokażemy, jak – dzięki dostępowi do baz danych i algorytmom uczenia maszynowego – udzielić nowych odpowiedzi na znane pytania stawiane przez humanistów.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wstep-do-humanistyki-cyfrowej

godz. 14.00

Sala 144

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

mgr Łukasz Hajdrych

 „Że szataństwo jest w niej...”, czyli kilka słów o polskich procesach o czary

Warsztat, 45 minut

Lekcja poświęcona będzie zagadnieniu początków i rozwoju procesów o czary w Polsce, a także przedstawieniu tego, kim przede wszystkim byli ludzie w nich oskarżani.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/ze-szatanstwo-jest-w-niej-czyli-kilka-slow-o-polskich-procesach-o-czary

godz. 15.00

Spotkanie otwarte

Starszy kustosz mgr Lidia Bakensztos, starszy kustosz mgr Anna Endzel, Kierownik Biblioteki IBL PAN mgr  Łukasz Ossowski, dr Martyna Sabała-Bolek

Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN – miejsce spotkań badaczy i podstawowy warsztat pracy humanisty

Kluby, zwiedzanie laboratorium lub pracowni, 4 wejścia, łącznie 240 minut

Prezentacja wnętrz Biblioteki IBL PAN, jej historii, specyfiki gromadzonych zbiorów oraz najciekawszych obiektów. Przedstawienie projektu OZwRCIN oraz wydanego katalogu druków drugiego obiegu.

Zbiórka kolejnych grup zwiedzających o godzinie 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 w holu głównym na parterze, obok szatni.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/biblioteka-ibl-pan-miejsce-spotkan-badaczy-i-podstawowy-warsztat-pracy-humanistow

  • 21 września 2021

godz. 10:00

Sala 144

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr Dorota Gacka

„Każdy może świętym być” – droga średniowiecznych mężczyzn i kobiet do świętości

Wykład, 45 minut

Średniowieczni polscy święci to blisko 40 osób. Wiąże się z nimi szereg historii, którym spróbujemy się przyjrzeć, pokazując, że na przeszkodzie do świętości nie stała płeć, stan, ani wiek.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/kazdy-moze-swietym-byc-droga-sredniowiecznych-mezczyzn-i-kobiet-do-swietosci

  • 22 września 2021

godz. 10:00

Warsztat online, 30 minut

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

mgr Kinga Kamińska

Nowa Panorama Literatury Polskiej – multimedialne podróże

Nowa Panorama Literatury Polskiej przybliża wyniki badań naukowych, wykorzystując cyfrowe narracje. Umożliwia poznanie życia i twórczości pisarzy oraz przyjrzenie się różnym zjawiskom literackim.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nowa-panorama-literatury-polskiej-multimedialne-podroze

Nowa Panorama Literatury Polskiej

https://nplp.pl/

godz. 11.00

Sala 144

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr Anna Barcz, mgr Paulina Wacławik oraz zespół badawczy działający w ramach projektu „Wisła akwakrytyczna”

Czerwona, żółta czy niebieska? Mapujemy Wisłę inaczej!

Warsztat, 90 minut, dwa moduły po 45 min.

Interesujesz się ekologią i/lub historią? Twoi nauczyciele śledzą nowe trendy w badaniach humanistycznych? Ten warsztat mapowania Wisły posłuży do zapoznania się z żywą historią środowiskową.

Prosimy nauczycieli zainteresowanych warsztatem o wcześniejszy kontakt z Pauliną Wacławik: paulina.h.waclawik@gmail.com

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czerwona-zolta-czy-niebieska-mapujemy-wisle-inaczej

godz. 11.30

Sala 132, I piętro

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr hab. Piotr Sobolczyk

Cómo puede sorprendernos el barroco español?/Czym może nas zadziwić barok hiszpański? Wykład w języku hiszpańskim

Wykład, 60 minut

 El barroco español no es tan conocido en Polonia, y al mismo tiempo se suele reconocerlo como el máximo y más extremo de todos los barrocos nacionales en Europa. Piotr Sobolczyk va a presentar los rasgos de Siglo de Oro español utilizando la antología de la poesía de Siglo de Oro en polaco en sus traducciones/ Mało znany w Polsce, a uchodzący za najwybitniejszy i najbardziej ekstremalny w Europie barok hiszpański zaprezentuje Piotr Sobolczyk wraz z najnowszą antologią przekładów jego autorstwa.

Dodatkowe informacje: Lekcja będzie prowadzona w języku hiszpańskim

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/como-puede-sorprendernos-el-barroco-espanol

godz. 13.00

Sala 144

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr hab. Piotr Sobolczyk

Czym może nas zadziwić barok hiszpański?

Mało znany w Polsce, a uchodzący za najwybitniejszy i najbardziej ekstremalny w Europie barok hiszpański zaprezentuje Piotr Sobolczyk wraz z najnowszą antologią przekładów jego autorstwa.

Wykład, 60 minut

Mało znany w Polsce, a uchodzący za najwybitniejszy i najbardziej ekstremalny w Europie barok hiszpański zaprezentuje Piotr Sobolczyk wraz z najnowszą antologią przekładów jego autorstwa.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czym-moze-nas-zadziwic-barok-hiszpanski

  • 23 września 2021

11.00

Sala 144

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Aktywistka, kociak, nowoczesna dziewczyna – wzory kobiecego dorastania w Polsce w latach  1945-1989

Wykład, 45 minut

Przemiany wzorów kobiecego dorastania w Polsce po 1945 r. w kontekście powojennego awansu edukacyjnego oraz rozwoju kultury młodzieżowej – perspektywa historii kulturowej, w tym płci kulturowej.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/aktywistka-kociak-nowoczesna-dziewczyna-wzory-kobiecego-dorastania-w-polsce-w-latach-1945

godz. 12.00 

Wykład online,  60 minut

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr hab. Marek Pąkciński

Stanisław Lem jako pisarz paradoksów wiedzy i wyobraźni

Opis szczegółowy

M. Pąkciński, Ugięcie fabuły: twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań, „Napis” 2009, http://napis.edu.pl/pdf/2009/2009-XV-293-309.pdf

M. Pąkciński, Ciało, płeć i wstyd komunisty (na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w.), „Napis” 2012, http://napis.edu.pl/pdf/2012/2012-XVIII-245-270.pdf

godz. 15.30

Sala 144

Spotkanie otwarte

dr Ewa Mirkowska, mgr Anna Mędrzecka

Jak komputer czyta poezję? Twórczość Słowackiego i Mickiewicza badana przez narzędzia

Warsztat, 60 minut

Spotkanie poświęcone zaprezentowaniu prac nad korpusem twórczości Słowackiego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz porównaniom wybranych aspektów twórczości Słowackiego i Mickiewicza.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/jak-komputer-czyta-poezje-tworczosc-slowackiego-i-mickiewicza-narzedzia-cyfrowe

Projekt Korpus Czterech Wieszczów poświęcony stworzeniu nowoczesnego zasobu zwierającego pełną twórczość Wieszczów (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida) https://clarin-pl.eu/index.php/2021/07/02/korpus-czterech-wieszczow-nowy-wymiar-dziedzictwa-polskiego-romantyzmu/

godz. 18.00

Sala 144

Spotkanie otwarte

prof. dr hab. Danuta Danek

Niszczący ojciec. Przemoc rodzinna w twórczości i biografiach polskich romantyków

Wykład, 90 minut

Wykład z cyklu „Literatura i psychoanaliza”. Dotyczy powiązanych z relacjami rodzinnymi z czasów dzieciństwa, nierozpoznanych znaczeń w utworach najwybitniejszych polskich romantyków.

Opis szczegółowy  https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/niszczacy-ojciec-przemoc-rodzinna-w-tworczosci-i-biografiach-polskich-romantykow

  • 24 września

godz. 13.00

Sala 144

Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr Alicja Urbanik-Kopeć

Chodzić po ulicach i uśmiechać się wolno każdemu. Praca seksualna kobiet w XIX wieku na ziemiach polskich

Wykład, 60 minut

Zagadnienie pracy seksualnej kobiet na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. zostanie omówione z perspektywy kulturoznawczej z akcentem na aspekty prawne, finansowe, społeczne i genderowe.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/chodzic-po-ulicach-i-usmiechac-sie-wolno-kazdemu-praca-seksualna-kobiet-w-xix-w-ziemie

Instytut Humanizowania Historii Polski https://www.facebook.com/Instytut-Humanizowania-Historii-Polski-100726881827298

godz. 15.00

Wykład wprowadzający w sali 144

Spotkanie otwarte

dr Aleksandra Wójtowicz

Sale konferencyjne w Pałacu Staszica – o przestrzeni realnej i wyobrażonej

Kluby, zwiedzanie laboratorium lub pracowni, 120 minut

Zwiedzanie sal konferencyjnych w Pałacu Staszica z autorką książki Metamorfozy Pałacu Staszica, która opowie o historii i symbolice gmachu zamykającego perspektywę Krakowskiego Przedmieścia.

Współorganizator: PAN Zakład Działalności Pomocniczej https://zdp.pan.pl/

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/sale-konferencyjne-w-palacu-staszica-o-przestrzeni-realnej-i-wyobrazonej

Książka Metamorfozy Pałacu Staszica https://rcin.org.pl/dlibra/publication/196572/edition/162556

godz. 18.00

Sala 144

Spotkanie otwarte

dr Magdalena Bober-Jankowska

Edytorskie drogi i bezdroża. O problemach wydania krytycznego „Dziennika podróży Stanisława Augusta” Adama Naruszewicza

Wykład, 60 minut

Z czego wynikają komplikacje w przygotowaniu wydania dzieła sprzed dwustu lat? Na to pytanie odpowiemy w oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy nad edycją „Dziennika podróży” A. Naruszewicza.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/edytorskie-drogi-i-bezdroza-wydanie-krytyczne-dziennika-podrozy-stanislawa-augusta

  • 25 września 2021

godz. 13.00

Sala 144

Spotkanie otwarte

dr Agnieszka Bąbel, dr Agata Grabowska-Kuniczuk

Między wersjami. Jak kolejne redakcje zmieniają tekst powieści Elizy Orzeszkowej „Pan Graba”?

Spotkanie weekendowe, warsztat, 45 minut

Porównanie 3 wydań "Pana Graby" E. Orzeszkowej (1869-1870, 1872, 1884) i fragmentu rękopisu pokazuje tajniki warsztatu młodej pisarki, wpływ redaktora na tekst utworu, a także zapomniane dziś realia.

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/miedzy-wersjami-jak-kolejne-redakcje-zmieniaja-tekst-powiesci-elizy-orzeszkowej-pan-graba

Dzieła zebrane (cz. I) i Listy zebrane Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna, „Biuletyn Polonistyczny” 2020, https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/dziela-zebrane-cz-i-i-listy-zebrane-elizy-orzeszkowej-edycja-krytyczna,1789/details?page=1&per_page=10&project_status

godz. 14.00

Sala 144

Spotkanie otwarte

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

Lelizm. Wczesna proza Nałkowskiej w kontekście twórczości George Sand

Wykład, 60 minut

Tematem godzinnego spotkania weekendowego będzie omówienie charakteru i wybranych wątków wczesnej twórczości Zofii Nałkowskiej w kontekście twórczości George Sand, zwłaszcza jej powieści Lelia.

Współorganizator: Fundacja Archiwum Kobiet

Opis szczegółowy https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/lelizm-wczesna-proza-nalkowskiej-w-kontekscie-tworczosci-george-sand


logotypy sponsorów i partnerów

 

 

 

 

 

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Fee:
bez opłat
Added on:
14 September 2021; 10:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 September 2021; 18:42 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.