Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.12.2020 - 11.12.2020
Added on: 03.11.2020

Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych, która odbędzie się 10-11 grudnia 2020 r. za pośrednictwem aplikacji Teams w Microsoft Office 356 (online).

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:

  • dzieła literackie oraz audiowizualne poruszające temat tańca i/lub śpiewu,
  • dźwięk i ruch – narracyjność opowiadań wizualnych,
  • kobieta i kobiecość w literaturze oraz w sztukach audiowizualnych,
  • taniec, śpiew, muzyka – korelacja dziedzin sztuki w popkulturze,
  • słowo pisane-słowo mówione, porównanie muzycznych adaptacji literackich pierwowzorów,
  • taniec, kobiety i śpiew a adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej.

Zaznaczamy, że wskazany wybór problemów badawczych to tylko propozycje. Wobec tego zachęcamy Państwa do zgłaszania także innych zagadnień, które wiążą się z proponowaną tematyką. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja.taniec.i.kobiety@gmail.com.

Na podany adres prosimy przesłać dokument (.doc, .docx, .pdf), zatytułowany według schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (maks. 600 słów);
  • notę biograficzną (maks. 80 słów), w tym aktualną afiliację i tytuł naukowy,
  • numer telefonu oraz e-mail.

Ostateczny termin nadsyłania tematów wystąpień oraz abstraktów mija 1 grudnia 2020 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie konferencji naukowej. Udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony tydzień przed datą jej rozpoczęcia. Każde wystąpienie będzie trwało około 20 minut.

Przewidywana jest publikacja referatów konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo po kliknięciu w zamieszczony link. 

https://www.facebook.com/events/2734536663450931

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
dr hab. Dariusz Dybek
mgr Iga Pękala
mgr Marek Okólski
mgr Michał Pick
mgr Anna Maciejewska

Information

Address:
konferencja online
Application deadline for speakers:
01.12.2020
Fee:
bez opłat
Added on:
3 November 2020; 17:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 November 2020; 17:30 (Mariola Wilczak)

See also

30.05.2017

Wino w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają​ na ogólnopolską konferencję naukową WINO W LITERATURZE I KULTURZE.

11.02.2018

Słowianie, my lubimy.... kobiety

Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 ​​marca​​ 2018 ​​roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10).

11.01.2018

Literatura a rzeźba - konferencja

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii  Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu serdecznie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "Literatura a rzeźba", organizowanej w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego Literatura – Konteksty. Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

08.02.2021

Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym / ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się online w dniach 21-22 maja 2021 roku. Konferencja będzie zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń w tej tematyce organizowanych przez Koło.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.