Polish Studies Newsletter

Research project

Obelisk na placu Saskim w Warszawie
Added on: 01.04.2019

Architectural Literary Studies

Institutions:
Cities/towns:
Warszawa
Participants:
Deadline:
1.04.2016-31.12.2019

Bertrand Westphal’s definition of geocriticism and its further developments were the starting point of the “Architectural Literary Studies” project. Research activities proposed in reference to it involved literary research analysis that could be used by other disciplines dealing with transformations of the urban space. It was important, firstly, to inquire about interdisciplinarity (and its limitations), understood as a method adapted by a researcher who uses concepts and theories from other disciplines, and, secondly, to try to develop a transdisciplinary research model based on collaboration within a multidisciplinary team. A 14-person research group analysed two Warsaw squares: Piłsudski Square and Parade Square (Plac Defilad).

The project brought experienced humanities researchers together with architects who designed key objects in Warsaw and other cities. The confrontation of various viewpoints led to identifying both a common ground and important differences between contrasting approaches. It resulted in proposing a theoretical framework that would include various disciplines. The clash of different cognitive models was crucial here. It led to the creation of a multiauthored publication written by experts in literary studies, cultural studies, sociology, architecture, urban studies and various fields of history, including Warsaw studies, bibliology and history of technology. The published version will include a scheme explaining the research model behind it.

At the same time the Grant Coordinator is also pursuing individual research. She is preparing a monograph devoted to theoretical questions: the place of literary studies within technical sciences, the concepts of transdisciplinarity, new humanities, or engaged humanities (and how it is rooted in the past). She also describes the attempts to work with the musical quality of literature and to use the premise of musical piece in a literary thesis.

The work follows the European guidelines and it is directed at social needs. Analysis of transformation of specific places becomes part of the decades-long discussion about use of the two squares. The research tasks completed so far and the ongoing events (public debates around the issues of planning and using Piłsudski Square and Parade Square) support the assumptions made in 2015 when the project application was first completed. There are plans to continue humanistic analyses (based in IBL PAN) which will tackle the questions of how to manage spaces marked with political and ideological meanings, which make any decisions difficult.

The following publications will be published in 2019:

  • Humanistic reflection in urban planning, edited by Aleksandra Wójtowicz, Jacek Paulinek (IBL PAN Publishing House, Warsaw);
  • Aleksandra Wójtowicz, Architectural Literary Studies (IBL Publishing House, Warsaw);
  • A multiauthored publication by 14 researchers about Piłsudski Square and Parade Square (Plac Defilad) and the transdisciplinary research model (IBL PAN Publishing House, Warsaw);
  • A website for the project, prepared together with Poznań Supercomputing and Networking Center affiliated to the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences.

The Team consists of: Prof. Marek Budzyński (architect), Krystyna Ilmurzyńska (urban planner, Warsaw University of Technology), Prof. Bohdan Jałowiecki (sociologist of space, EUROREG, University of Warsaw), Ryszard Mączewski (Warsaw studies historian, Warszawa1939.pl Foundation), Krzysztof Mordyński (historian, University of Warsaw Museum), Dr. Anna Kronenberg (culture scholar specialising in geopoetry, University of Lodz), Dr. Dawid Maria Osiński (literary scholar, Institute of Polish Literature, University of Warsaw), Jacek Paulinek (bibliology expert, IBL PAN), Dr. Igor Piotrowski (culture and literary scholar, Urban Studies Team Coordinator at Institute of Polish Culture, University of Warsaw), Dr. Andrzej Skalimowski (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Prof. Bolesław Stelmach (architect, Director of National Institute of Architecture and Urban Planning), Prof. Zbigniew Tucholski (technology historian, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Dr. Aleksandra Wójtowicz (literary scholar, IBL PAN). Prof. Wojciech Tomasik (literary scholar, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz) participated in the writing and discussions about chapters of the multiauthored publication (2017-2018). Dr. Marek Ostrowski (University of Warsaw), Katarzyna Rdzanek and Jarosław Zieliński (Warsaw studies historian) took part in the review of research methods and meetings about main aims of the Project at its earlier stage.

Grant Coordinator: Dr. Aleksandra Wójtowicz

Information

Funding:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW (nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016)
Added on:
1 April 2019; 19:18 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 November 2019; 21:39 (Mariola Wilczak)

Related to the project

05.09.2019
Event

Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość (The architectural literary studies: place and identity)

Jak sensy wpisane w przestrzeń mogą wpływać na jej zagospodarowanie? W jaki sposób władza wykorzystuje semantykę miejsca, by oddziaływać na społeczeństwo? Czy literaturoznawstwo może pomóc w rekonstrukcji doświadczania przestrzeni w danym okresie historycznym oraz, w jaki sposób metamorfoza miejsca staje się elementem walki mentalnej? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytania, a także rozważania nad „architekturą wyobrażoną”, która staje się nośnikiem tożsamości (np. w sytuacji podtrzymywania jej poza granicami kraju) podejmą badacze reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe.

30.05.2019
Event

Dyrektorzy Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podpisali list intencyjny oraz umowę ramową o współpracy

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji). Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach. Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

11.05.2019
Event

Plac Defilad w Warszawie - przestrzeń konfliktu. Panel dyskusyjny z cyklu "Literaturoznawstwo architektoniczne. Podsumowania"

17 maja 2019, o godzinie 14.00, w Sali Canaletta (dawna sala PAN Clubu, III piętro) w Pałacu Staszica w Warszawie, odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniu placu Defilad w Warszawie, traktowanemu jako przestrzeń konfliktu - politycznego, ekonomicznego, o tereny zielone.

28.04.2019
Event

Panel dyskusyjny poświęcony książce „Metamorfozy Pałacu Staszica” dr Aleksandry Wójtowicz

Grupa badawcza realizująca grant „Literaturoznawstwo architektoniczne” zaprasza na panel dyskusyjny poświęcony książce Metamorfozy Pałacu Staszica dr Aleksandry Wójtowicz, który odbędzie się w czwartek 25 kwietnia, o godz. 17.00, w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica.

04.11.2016
Event

Dworce kolejowe jako przestrzeń refleksji literackiej, architektonicznej i historii techniki / z cyklu "Literaturoznawstwo architektoniczne – kontaminacje"

Pierwsze spotkanie z cyklu Literaturoznawstwo architektoniczne – kontaminacje, organizowane w Instytucie Badań Literackich PAN w ramach projektu "Literaturoznawstwo architektoniczne".

12.11.2015
Event

Konferencja naukowa "Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym"

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa Proponujemy spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki. Strona konferencji: http://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/refleksja-humanistyczna-w-planowaniu-przestrzennym


See also

16.03.2019

Modern tools for promoting didactic and research activities of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Polish Philology at the Faculty Of Humanities of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

The integrated project "Modern tools for teaching and research activities of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Polish Philology at the Faculty Of Humanities of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw" (No. PPI / NPZ / 2018/1/00065) assumed a series of activities based on the cooperation of Partners and synergy of their potentials. The idea of ​​the project was to use modern digital marketing strategies and interdisciplinary tools to promote the scientific and didactic activities of IBL PAN, IFP WNH UKSW and - ultimately - other Polish and foreign Polish studies included in the framework of "Geopolonistics", created according to the idea of ​​prof. Magdalena Popiel (president of the International Association of Polish Studies).

03.03.2019

Słucham, rozumiem, działam (Listen, Understand, Act). Extension of Foreigners’ Language Competencies in Order to Prevent Social and Professional Alienation

The project is funded by the European Union from the European Social Fund within the framework of the Operational Program Knowledge Education Development 2014-2020. The programme is run by the University of Zielona Góra and the Educational Community “Civilitas” in Zielona Góra.

05.08.2019

Shaping Interdisciplinary Practices in Europe (SHAPE-ID)

The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (Warsaw) is one of the Partners in the ‘Shaping Interdisciplinary Practices in Europe’ (SHAPE-ID) project which has been awarded funding of €1.5m through European Commission’s Horizon 2020 programme. SHAPE-ID is the answer to the challenges of the modern world which ought to be approached through interdisciplinary and transdisciplinary research. The project will produce practical recommendations for the European Commission. These will be concerned with transdisciplinarity and interdisciplinarity in research, especially in social sciences and humanities. SHAPE-ID is coordinated by Trinity College, Dublin. Other partners institutions are based in Holland, Scotland, Switzerland and Italy.

13.09.2018

Przygotowanie do wydania książki dr hab. Andrzeja Ledera "The Transformation of Myths, or Living in the Time of Decline"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.