Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 17.10.2021

Norwid w Wielkiej Brytanii

Учреждения:
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO (Руководящий инстанция) | Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (Связанное учреждение)
Местность:
London
Участники:
Области:
Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Krytyka i interpretacja literacka | Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka | Nauki filologiczne | Literaturoznawstwo
Срок:
5.04.2021-30.01.2022

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.

Celem interdyscyplinarnego projektu, realizowanego przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) i Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (PUNO), jest przeprowadzenie rekonesansu dotyczącego recepcji twórczości Cypriana Norwida w Wielkiej Brytanii. Badanie obejmuje wpływ dziedzictwa poety na twórców emigracyjnych po II wojnie światowej oraz obecnie, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska polonijnego w Londynie. Zespół badawczy koncentrować się będzie na różnych aspektach obecności pism Norwida oraz jego twórczości plastyczne wśród emigracyjnych twórców.
Główne metody badawcze stosowane podczas realizacji projektu to: studium przypadku, badania archiwalne oraz badania recepcji dzieł Norwida w środowisku polonijnym (wywiady, ankiety, badania jakościowe metodami mieszanymi, metoda holistyczna). Ponadto, projekt zakładał włączenie do badań podstawowych elementów humanistyki cyfrowej oraz komponentu dydaktycznego i społecznego jako form badań w działaniu.

Rozpoczęcie projektu w 2021 roku zbiegło się w czasie z 200-leciem urodzin poety oraz obchodami Roku Norwidowskiego w Polsce, co wspomaga integrację londyńskiego oraz polskiego środowiska naukowego. 

Główne zadania projektowe:

➤ podjęcie badań indywidualnych w określonym przez projekt zakresie przez członków zespołu

➤organizacja międzynarodowej konferencji naukowej (we współpracy z Uniwersyetetem Warszawskim)

➤ wystawa szkiców Norwida w wirtualnej Galerii 3D Blue Point Art

➤ organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych dla środowisk polonijnych w oparciu o twórczość Norwida

➤ realizacja 5 etiud filmowych na temat Norwida w Londynie

➤ spotkania z młodzieżą na temat twórczości Poety 

➤ publikacje zbierające i ogłaszajace wyniki badań projektowych (wydania monograficzne, wieloautorskie)

Информация

Софинансирование:
The de Brzezie Lanckoroński Foundation, The Polonia Aid Foundation Trust (PAFT)
Собеседник:
Grażyna Czubińska

Jej praca w obszarze zdrowia publicznego i edukacji obejmuje seksuologię, poradnictwo rodzinne i mediacje sądowe, w tym zainicjowanie centrum kryzysowego w Londynie, aby pomóc osobom i partnerom w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych. Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się wykorzystanie nowych technologii, takich jak VR, do zdalnego uczenia się.

Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDEP) przy ZPPnO
ORCID: 0000-0001-5993-536X

Дата размещения:
17 октября 2021; 11:48 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
2 февраля 2024; 21:37 (Justyna Gorzkowicz)

Начало событияСвязанное с проектом

15.01.2024
Событие

Wokół książki "Norwid żywy"

Polski Uniwersytet na Obczyźnie oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie mają zaszczyt zaprosić na sympozjum dotyczące obecności Norwida we współczesnym życiu literackim i społecznym. Przyczynkiem do spotkanie jest niedawno wydana wieloautorska monografia "Norwid żywy - kontynuacja”. Książka ukazała nakładem wydawnictwa PUNO Press dzięki staraniom ZPPnO oraz przy wsparciu Fundacji Museion Norwid w Warszawie.

07.04.2021
Событие

Norwid - szkice z lat 1844-1863 / wirtualna wystawa w Blue Point Art Gallery w Londynie

Blue Point Art Gallery London (Culture Lab Foundation – Polski Uniwersytet na Obczyźnie) serdecznie zaprasza na wernisaż wirtualnej wystawy “Norwid – szkice”. Spotkanie na platformie ZOOM otwierające całoroczną wirtualną wystawę prac Norwida w ramach inauguracji Roku Norwidowskiego w Wielkiej Brytanii poprowadzą: Eliza Kącka, Justyna Gorzkowicz oraz Karol Samsel.

25.03.2021
Событие

Cyprian Norwid wczoraj i dziś. W dwusetlecie urodzin poety – emigranta

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) ma zaszczyt zaprosić na inaugurację Roku Norwidowskiego w Wielkiej Brytanii 9 kwietnia 2021 roku (w piątek o godz 18.00 czasu londyńskiego / 6 pm). W ramach całorocznych spotkań polonijnych, których zadaniem jest wspólne uczczenie dwusetlecia urodzin poety, odbędzie się szereg wydarzeń kulturalno-naukowych we współpracy z instytucjami z Wielkiej Brytanii oraz Polski.  


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах