Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 17.10.2021

Norwid w Wielkiej Brytanii

Institutions:
Cities/towns:
London
Fields:
Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Krytyka i interpretacja literacka | Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka | Nauki filologiczne | Literaturoznawstwo
Deadline:
5.04.2021-30.01.2022

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.

Celem interdyscyplinarnego projektu, realizowanego przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) i Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (PUNO), jest przeprowadzenie rekonesansu dotyczącego recepcji twórczości Cypriana Norwida w Wielkiej Brytanii. Badanie obejmuje wpływ dziedzictwa poety na twórców emigracyjnych po II wojnie światowej oraz obecnie, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska polonijnego w Londynie. Zespół badawczy koncentrować się będzie na różnych aspektach obecności pism Norwida oraz jego twórczości plastyczne wśród emigracyjnych twórców.
Główne metody badawcze stosowane podczas realizacji projektu to: studium przypadku, badania archiwalne oraz badania recepcji dzieł Norwida w środowisku polonijnym (wywiady, ankiety, badania jakościowe metodami mieszanymi, metoda holistyczna). Ponadto, projekt zakładał włączenie do badań podstawowych elementów humanistyki cyfrowej oraz komponentu dydaktycznego i społecznego jako form badań w działaniu.

Rozpoczęcie projektu w 2021 roku zbiegło się w czasie z 200-leciem urodzin poety oraz obchodami Roku Norwidowskiego w Polsce, co wspomaga integrację londyńskiego oraz polskiego środowiska naukowego. 

Główne zadania projektowe:

➤ podjęcie badań indywidualnych w określonym przez projekt zakresie przez członków zespołu

➤organizacja międzynarodowej konferencji naukowej (we współpracy z Uniwersyetetem Warszawskim)

➤ wystawa szkiców Norwida w wirtualnej Galerii 3D Blue Point Art

➤ organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych dla środowisk polonijnych w oparciu o twórczość Norwida

➤ realizacja 5 etiud filmowych na temat Norwida w Londynie

➤ spotkania z młodzieżą na temat twórczości Poety 

➤ publikacje zbierające i ogłaszajace wyniki badań projektowych (wydania monograficzne, wieloautorskie)

Information

Funding:
The de Brzezie Lanckoroński Foundation, The Polonia Aid Foundation Trust (PAFT)
Interlocutor:
Grażyna Czubińska

Her work in the areas of public health and education encompasses sexology, family counselling, and court mediation, including the initiation of a crisis centre in London to assist individuals and partners in resolving marriage and family problems. Among her research interests are the use of emerging technologies, such as VR, for remote learning.

Research Centre established at the Union of Polish Writers Abroad in London (ZPPnO),
ORCID: 0000-0001-5993-536X

Added on:
17 October 2021; 11:48 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
2 February 2024; 21:37 (Justyna Gorzkowicz)

Related to the project

15.01.2024
Event

Wokół książki "Norwid żywy"

Polski Uniwersytet na Obczyźnie oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie mają zaszczyt zaprosić na sympozjum dotyczące obecności Norwida we współczesnym życiu literackim i społecznym. Przyczynkiem do spotkanie jest niedawno wydana wieloautorska monografia "Norwid żywy - kontynuacja”. Książka ukazała nakładem wydawnictwa PUNO Press dzięki staraniom ZPPnO oraz przy wsparciu Fundacji Museion Norwid w Warszawie.

07.04.2021
Event

Norwid - szkice z lat 1844-1863 / wirtualna wystawa w Blue Point Art Gallery w Londynie

Blue Point Art Gallery London (Culture Lab Foundation – Polski Uniwersytet na Obczyźnie) serdecznie zaprasza na wernisaż wirtualnej wystawy “Norwid – szkice”. Spotkanie na platformie ZOOM otwierające całoroczną wirtualną wystawę prac Norwida w ramach inauguracji Roku Norwidowskiego w Wielkiej Brytanii poprowadzą: Eliza Kącka, Justyna Gorzkowicz oraz Karol Samsel.

25.03.2021
Event

Cyprian Kamil Norwid wczoraj i dziś. W dwusetlecie urodzin poety – emigranta

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) ma zaszczyt zaprosić na inaugurację Roku Norwidowskiego w Wielkiej Brytanii 9 kwietnia 2021 roku (w piątek o godz 18.00 czasu londyńskiego / 6 pm). W ramach całorocznych spotkań polonijnych, których zadaniem jest wspólne uczczenie dwusetlecia urodzin poety, odbędzie się szereg wydarzeń kulturalno-naukowych we współpracy z instytucjami z Wielkiej Brytanii oraz Polski.  


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.