Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.10.2023 - 21.10.2023
Added on: 23.04.2023

Różne mody i niewygody. Stroje w literaturze i sztuce XIX i XX wieku / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Koło Naukowe „Cykliści & Findesiecliści” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (Uniwersytet Wrocławski) zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Różne mody i niewygodyStroje w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Konferencja odbędzie się 20-21 października 2023 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań). 

Proponujemy następujące obszary badawcze:

 • Obrazy mody w literaturze pięknej np. powieść polska 2. połowy XIX i początku XX w.: ujęcie realistyczne; moda a uwarunkowania społeczne i kulturowe; kod westymentarny; poszczególne elementy garderoby i ich zależność od ówczesnej mody; dodatki modowe (obuwie, kapelusze, woalki, rękawiczki, sztuczne kwiaty itd.), poetyckie obrazowanie mody (np. symboliczne znaczenia terminologii krawieckiej)
 • Zagadnienie koloru w modzie
 • Rola korespondencji o modzie w czasopismach kobiecych (np. w „Kalinie”, „Tygodniku Mód i Powieści”, „Bluszczu”) – język, styl, zależność treści czasopism o modzie dla kobiet od materiałów obcych (głównie francuskich), wpływ na repertuar literacki
 • Moda w dokumentach osobistych epoki (np. pamiętniki, wspomnienia, listy)
 • Wielkie postaci mody w literaturze i sztuce (kreatorzy, właściciele domów mody, krawcy)
 • Moda patriotyczna lat 60. XIX w. i jej artystyczne interpretacje
 • Moda ugrupowań artystycznych, koterii, cyganerii
 • Nurty, kierunki, style w modzie (np. ludomania, orientalizm, japońszczyzna, dandyzm)
 • Polski strój historyczny w realiach XIX w. (tu np. staropolskie inspiracje mody w powieściach XIX w., literatura jako odbicie pewnych wyobrażeń o epokach dawnych)
 • Ciemne i jasne oblicze kapitalizmu w modzie (np. zjawisko wykluczenia, elementy stroju eksponujące status materialny)
 • Wpływ osiągnięć technicznych 2. połowy XIX oraz początku XX w. na rozwój mody
 • Moda jako narzędzie uwodzenia
 • Symptomy nowoczesności w modzie czy moda jako przejaw nowoczesności
 • Krytyka, parodia mody w literaturze i sztuce
 • Moda jako element polityki płci (ubiór jako narzędzie transgresji)
 • Moda a konflikty zbrojne
 • Moda a reklama

Na zgłoszenia tematów wystąpień wraz ze streszczeniem oczekujemy do 30 czerwca 2023 roku.

Abstrakty (do 250 słów) prosimy kierować drogą mailową na adres: pozlit@amu.edu.pl.  

Wystąpienia powinny mieć charakter analityczno-interpretacyjny. Trudno będzie całkowicie uniknąć odniesień historyzujących czy systematyzujących, ale zależy nam na tym, aby nie stanowiły one zasadniczego tematu referatu. Interesują nas przede wszystkim dzieła literatury i sztuki oraz sposób, w jaki interpretują one modę. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów bez podania uzasadnienia.  

Komitet organizacyjny 

dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr 

dr hab. Michał Haake, prof. UAM 

prof.  Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM) 

prof. Tomasz Sobieraj (UAM) 

prof. Ewa Szkudlarek (UAM) 

dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM 

dr Rozalia Wojkiewicz (UAM) 

sekretarze konferencji: mgr Klaudia Ataman, mgr Krzysztof Prabucki (UAM), mgr Aleksandra Sikorska-Krystek (UAM) 

Information

Address:
Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
Application deadline for speakers:
30.06.2023
Fee:
100 zł
Added on:
23 April 2023; 15:47 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 April 2023; 15:49 (Mariola Wilczak)

See also

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

03.09.2016

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Mody teatralne. Przemiany"

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Uniwersytet Gdański – Interdyscyplinarne Koło Doktorantów zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Mody teatralne. Przemiany”.

14.06.2016

Mody teatralne. Przemiany

08.01.2019

Retromania jako stan kultury: źródła – formy – następstwa

Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań wokół popkultury są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014), Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016), Popkulturowe formy pamięci (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2018). Celem obecnego – piątego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w kontekście obserwowanego współcześnie powrotu do historii/przeszłości.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.